Swedbank Robur: Över 5% kapital i Arjo för första gången

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har klivit över femprocentsgränsen sett till kapitalägande i medicinteknikbolaget Arjo. Fondbolaget äger nu 5,01 procent av Arjo.

Det rapporteras via ett flaggningsmeddelande, där det framgår att Swedbank Robur har köpt drygt 33.000 aktier i Arjo med transaktionsdatum den 16 april.

Detta är första gången fondbolagets ägande överstiger 5 procent, visar data från Holdings.

Bland de fonder Robur förvaltar har Swedbank Robur Exportfond och Folksam LO Sverige klart störst innehav, med 2,70 respektive 1,66 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR