Hedgefonder: Utflöden om 13,7 mdr usd i mars - Evestment

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Uttag från hedgefonder steg kraftigt i mars, trots att investerare generellt sett såg en positiv avkastning om upp till drygt 5 procent under månaden.

Det skriver Funds Europe, med hänvisning till statistik från investeringsanalysfirman Evestment.

Omkring 13,7 miljarder dollar ska ha flödat ut ur hedgefonder i mars på nettobasis, vilket svarar för den absoluta merparten av det första kvartalets totala nettoutflöden om nära 15 miljarder dollar, motsvarande omkring 140 miljarder kronor.

Majoriteten av utflödena kom från segmenten makro, lång/kort-aktier samt terminer, enligt Evestments rapport, som dock konstaterar att vissa fonder och segment samtidigt såg nya allokeringar. Hedgefonder som investerar på tillväxtmarknader uppges ha haft en stark flödesmånad i mars, vilket bidrog till ett inflöde om 4,5 miljarder dollar under det första kvartalet som helhet, och där lejonparten gick till Kinafokuserade fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR