• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF: Planerar rotera från amerikanska till internationella aktier vid global återhämtning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala tillväxten tar sannolikt åter fart under det andra halvåret 2019, trots nuvarande svaghet i ekonomisk data från främst Europa.

Det skriver kapitalförvaltaren ODDO BHF i en strategiuppdatering.

“Så snart som global tillväxt börjar återhämta sig, troligen vid halvårsskiftet, planerar vi att reducera vår exponering mot amerikanska aktier, för att rotera mer aggressivt mot internationella aktier - Europa och tillväxtmarknader i synnerhet”, meddelar ODDO BHF, som anser att tillväxtmarknadsaktier ser intressanta ut på grund av sina relativa värderingar, bolagsstyrning samt tillväxt i vinst per aktie.

Vad gäller sektorer så är det enligt kapitalförvaltaren dags att ta hem vinster i defensiva sektorer, särskilt inom livsmedel där värderingarna har nått “stratosfäriska” nivåer, för att istället välja cykliska aktier.

Men det är inte läge att vara alltför optimistisk gentemot aktiemarknader, då politiska risker i form av främst brexit alltjämt utgör ett orosmoln med potentialen att underminera det förväntade ekonomiska uppsvinget, skriver ODDO BHF.

Aktier ges en fortsatt neutral allokering så länge brexit fortsätter spöka, meddelar kapitalförvaltaren, som konstaterar att värderingarna nu har återvänt till sina historiska standarder.

Med det sagt drar ODDO BHF inte ned på risken i nuläget. Detta då man bedömer att uppgångarna inom främst aktier endast i liten skala har drivits av inflöden, samtidigt som ett ompositionerande på marknaden efter ett möjligt handelsavtal mellan USA och Kina, eller en fördelaktig brexit-utgång, skulle kunna ge ett sista ryck uppåt.

“Detta bör inte missas. Men efter det är det troligt att riskfyllda tillgångar går in i en lugnare period”, skriver ODDO BHF.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR