• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: "Polariserat inom detaljhandeln"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden UB Nordamerika REIT steg med 3,6 procent i mars, då fondförvaltaren Aki Kostiander fortsatte att öka innehavet i Equinix, som är en av de största bland globala datacenter-REIT:s. I övrigt har fonden rebalanserat innehaven inom kategorin logi, efter ett starkt kvartal.

Det framgår av en månadskommentar, i vilken det slås fast att detaljhandeln genomgår ett skifte mot en omnikanal-struktur.

“Bra lägen förblir relevanta, även om det finns en osäkerhet kring framtida capex-estimat”, skriver Aki Kostiander.

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: UB AM)

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: UB AM)

Förvaltaren meddelar att fastighetskonverteringar från detaljhandel till industri har ökat de senaste åren och att detta är en trend som kommer att fortsätta, i syfte att kompensera för en existerande obalans.

Aki Kostiander noterar en polariserad utveckling inom detaljhandels-REIT:s, där de bästa visar hyggliga hyresökningar i jämförbara fastigheter (like-for-like), medan de av sämre kvalitet kämpar för att hålla sina verksamheter levande.

Vad gäller industrilokaler uppges efterfrågan alltjämt vara stark.

“Efter år av avkastningskontraktion är industritillgångar fortfarande den mest eftertraktade undersektorn. Hyrorna är stigande och utbudet av högklassiga tillgångar och ‘sista milen-logistik’ är begränsat”, enligt Aki Kostiander.

Fondportföljen handlas för tillfället i linje med nettotillgångsvärdet (0,99 mot NAV), vilket alltjämt är betydligt lägre än den övergripande marknadsvärderingen (1,11 mot NAV), framgår av kommentaren. Den aggregerade direktavkastningen i fonden ligger på 5,3 procent.

Ovan de tio största innehaven i UB Nordamerika REIT per den 31 mars 2019. Fonden håller totalt 80 innehav, varav 74 är av typen REIT. (Källa: UB AM)

Ovan de tio största innehaven i UB Nordamerika REIT per den 31 mars 2019. Fonden håller totalt 80 innehav, varav 74 är av typen REIT. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR