Fonder: Kina och teknik i topp hittills i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nästan fyra månader in på 2019 framträder ett tydligt mönster kring vilka fondtyper som har presterat bäst sedan årets start. Bland de 30 fonder som har gått bäst (och som finns till försäljning i Sverige) är samtliga aktiefonder, varav 17 är Kinafonder, tolv är teknikfonder och en investerar i medelstora amerikanska bolag.

Det visar statistik från data- och analystjänsten Morningstar, där det framgår att åtta fonder har en avkastning överstigande 40 procent hittills i år (i svenska kronor).

I den absoluta toppen ligger fem Kinafonder: BGF China A-Share Opportunities (+47,2 procent), East Capital China A-Shares (+46,3), MW Tops China A Share (+45,7), Allianz China A Shares (+44,4) samt Vitruvius Greater China Equity (+43,6).

Gemensamt för de tre av dessa som redovisar uppdaterade portföljer hos Morningstar (BGF, East Capital, Allianz) är att finanskonglomeratet Ping An Insurance är det största innehavet. Aktien har stigit 54 procent hittills i år, men har trots denna uppgång 5,5 procent kvar till sitt motiverade värde om 88 yuan, enligt Morningstars analytiker.

Årets hittills bästa teknikfond är JPM US Technology, som placerar sig på nummer sex totalt, efter att ha stigit 41,7 procent. Andra teknikfonder som utmärker sig är Threadneedle Global Tech (+40,2), Wellington Fintech Unhedged (+39,5), BGF Next Generation Technology (+38,7) samt BGF World Technology och UBS EF Tech Opp (båda +37,4).

Bland dessa sex teknikfonder har fyra uppdaterade portföljer i databasen, och här är bilden mer splittrad vad gäller fondernas större innehav, jämfört med Kinafonderna där topplistorna ser mer likartade ut. Googles moderbolag Alphabet återfinns bland de största innehaven för tre av fonderna, medan Microsoft gör det för två av fonderna. Ett mindre känt bolag som två av fonderna (JPM, Threadneedle) har bland sina största positioner är Synopsis, som erbjuder automationsmjukvara för elektroniska produkter åt exempelvis designers och ingenjörer. BGF Next Generation Technology är den fond vars innehav avviker mest från övriga, då fonden överlag innehar något mindre bolag i portföljen. Fondens fem största är Twilio, Atlassian, Zendesk, Ring Central och Wix.com.

Vad gäller svenska förvaltare platsar även (utöver East Capital China A-Shares) SEB Technology på topp 30-listan, med en uppgång på 36,0 procent i år, vilket innebär plats 30. Fonden förvaltas sedan ett och ett halvt år av Richard Lundquist och har Apple, Visa, Microsoft, Shimadzu samt Nvidia som största innehav.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR