Sobi: Core Ny Teknik största förloraren på rapportnedgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sobi faller drygt 9 procent på Stockholmsbörsen på torsdagseftermiddagen, efter att bolaget rapporterat ett första kvartal som bland annat innehöll en högre försäljning än analytikerna väntat sig inom blödarsjuka, men en besvikelse vad gäller läkemedlet Synagis.

Core Ny Teknik är den fond som missgynnas mest av aktiens tillbakagång, då Sobi per den 31 mars utgjorde 3,4 procent av fondens portfölj. Bland andra fonder som frekvent rapporterar in sina portföljer till Morningstar märks Timeo Neutral Sicav CFO Europa 38, med en Sobi-vikt om 3,2 procent i portföljen, Evli Swedish Small Cap (3,0), Placeuro CPH Equity (2,7) samt Swedbank Robur Ny Teknik (2,7).

Aktien har haft en slagig utveckling de senaste tolv månaderna. (Källa: Infront)

Aktien har haft en slagig utveckling de senaste tolv månaderna. (Källa: Infront)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR