• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: Retirerade något i mars, ser gynnsamma fastighetsförutsättningar i Indonesien

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets backade 0,5 procent i mars, då innehaven i Filippinerna och Indonesien hade en bra utveckling, medan positionerna i Brasilien och Argentina tyngde utvecklingen.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

Utveckling sedan fondens start den 30 maj 2018, i basvalutan euro per den 31 mars. I svenska kronor har fonden stigit 10,3 procent. (Källa: UB AM)

Utveckling sedan fondens start den 30 maj 2018, i basvalutan euro per den 31 mars. I svenska kronor har fonden stigit 10,3 procent. (Källa: UB AM)

Förvaltarna uppges inte ha gjort några större portföljförändringar under månaden. Vad som kan noteras är smärre ökningar i flygplatssektorn i Asien och Latinamerika samt i samhällsnyttig elverksamhet i Europa och Latinamerika.

Aki Kostiander och Pekka Niemelä meddelar att de förväntar sig medvind för indonesiska fastigheter framöver.

“Amerikanska Federal Reserves räntehöjningspaus kombinerat med en väl förankrad indonesisk inflation banar väg för en mer gynnsam räntemiljö, vilket bör ge stöd åt fastighetssektorn i Indonesien framgent”, skriver de.

Argentina kämpar däremot med att hålla inflationen i schack, och valutan tappade över 10 procent mot dollarn under månaden, noteras det. Landet uppnådde dock IMF:s primärmål för budgetunderskottet 2018, lägger förvaltarna till.

Aki Kostiander och Pekka Niemelä konstaterar att presidentval ägde rum i Brasilien och Mexiko förra året, vilket i bägge fallen gjorde avtryck på marknaden. Under detta år sker val i en rad länder där fonden har intressen, och som kommer att bevakas av förvaltarna: Argentina, Indien, Indonesien, Thailand och Filippinerna.

UB EM Frontier Real Assets tio största innehav per den 31 mars. Totalt återfinns 69 innehav i portföljen och sett till kapitalets fördelning är 55,9 procent investerat i infrastruktur och 39,2 procent i fastigheter. Fonden har en kassaandel på 5,0 procent.

UB EM Frontier Real Assets tio största innehav per den 31 mars. Totalt återfinns 69 innehav i portföljen och sett till kapitalets fördelning är 55,9 procent investerat i infrastruktur och 39,2 procent i fastigheter. Fonden har en kassaandel på 5,0 procent.

Fondens fem största landexponeringar utgörs av Mexiko (16,9 procent), Filippinerna (14,4), Thailand (12,4), Malaysia (10,8) samt Indonesien (9,8).

Portföljens framåtblickande direktavkastning ligger på 4,3 procent, medan densamma för MSCI:s tillväxtmarknadsindex uppgår till 3,4 procent, skriver förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR