• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Letar efter missförstådda bolag med stor potential till värdeskapande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investeringar i bolag där ledningen har ett fokus på värdeskapande och uppvisar skicklighet i att allokera det fria kassaflöde som verksamheten genererar - det är basen i hedgefonden Coeli Absolute European Equitys strategi.

I en intervju med Hedge Nordic understryker fondens förvaltare Mikael Petersson vikten av kapitalallokering och dess betydelse för vilket värde bolaget ifråga kan skapa och därmed få på börsen.

Förvaltaren konstaterar att det finns fyra huvudsakliga ändamål det genererade kassaflödet i ett företag går till: utdelningar, aktieåterköp, minskad skuldsättning samt åtgärder för att stödja tillväxt, antingen organiskt eller via förvärv. Endast duktiga ledningsgrupper vet hur man allokerar det fria kassaflödet på det sätt som skapar mest värde för aktieägarna, är budskapet.

“Om inte rätt personer är på plats för att leda ett företag kommer det förr eller senare sluta med besvikelse. Det är vad 20 års erfarenhet har lärt mig”, säger Mikael Petersson.

Coeli Absolute European Equity har som namnet antyder Europa som spelplan och går både lång och kort i aktier, med en dragning åt långsidan (fondens nettoexponering mot aktiemarknaden har varit i genomsnitt 65 procent sedan starten i december 2017). Men Mikael Petersson utnyttjar även det kontaktnät han byggt upp, exempelvis från tiden på den Londonbaserade hedgefondförvaltaren Lansdowne Partners, för att ta vara på de möjligheter som kommer till honom i onoterade företag. Exempelvis har fonden investerat i ATAI, som är ett onoterat investmentbolag inom bioteknik.

Mikael Petersson säger sig leta efter missförstådda bolag med stor potential till värdeskapande. Fonden fäster stor vikt vid värderingar i aktieurvalsprocessen.

“Om du vet hur mycket av det fria kassaflödet ett bolag kan återinvestera, vilken nivå av gradvis avkastning den återinvesteringen genererar, och du även vet vad bolagets kapitalkostnad är, har du en väldigt god förståelse för vilka värderingsmultiplar bolaget bör handlas till”, enligt Mikael Petersson.

För att komma fram till rimliga antaganden om vad ett bolag bör kunna tjäna i framtiden har förvaltaren analytikern Fredrik Östlind till sin hjälp. Fredrik Östlind spenderar mycket tid med att bygga omfattande värderingsmodeller, medan Mikael Petersson ägnar den mesta tiden åt att prata med bolagsledningar, med kunderna till bolagen fonden äger samt med andra branschrepresentanter, skriver Hedge Nordic.

Omkring halva portföljen uppges bestå av små- och medelstora bolag, där förvaltaren känner och dagligen pratar med de ledningspersonerna. “Jag har sett dem skapa värde förut, och jag förväntar mig att de skapar värde igen”, säger han.

Vad gäller portföljens korta bok förklarar Mikael Petersson att fonden vanligen kortar företag som anses ha för höga multiplar och som ägnar sig åt aggressiv bokföring. Det kan även handla om företag med exempelvis försämrande rörelsekapital eller ohållbara fordringar. Mikael Petersson meddelar emellertid att mer tid läggs på att leta efter bolag till den långa boken, då den delen av portföljen tjänar mest pengar åt fonden.

Klicka här för att läsa Hedge Nordics intervju med Mikael Petersson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR