• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Tech-startups driver en fastighetsboom i Baltikum

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Finanskrisen drabbade Baltikum mycket hårt och med större kraft än i väst. Tio år senare har regionen inte bara återhämtat sig med besked, den har också utvecklats till att ligga i framkant för tech-startups. Den utvecklingen har skapat intressanta möjligheter i fastighetsbranschen.

Det framhåller kapitalförvaltaren East Capital i ett nyhetsbrev om den baltiska marknaden.

Våg av digital utveckling

Exemplen på den baltiska techvågen är många. East Capital nämner bland annat att Estland var först i världen med mobila betalningar, digitalt e-medborgarskap och stod för en föregångare till blockkedjetekniken. Estland har blivit utsett till “världens mest digitala samhälle” av Wired, skriver East Capital.

I grannlandet Lettland har migration till andra EU-länder nu övertrumfats av urbanisering inom landet. I Litauen har Vilnius profilerat sig som ett nav för stora bolag inom juridik och finans, rapporterar East Capital. Utvecklingen i regionen menar East Capital har ökat efterfrågan på moderna kontorslokaler, och det är just i nya fräscha kontorsbyggnader som framtiden finns, skriver kapitalförvaltaren.

Fastighetsrådgivaren Colliers har estimerat att kontorsytan i de tre baltiska huvudstäderna, som för närvarande har cirka 1 miljon kvadratmeter kontorsyta som är yngre än tio år, kommer att öka med 200.000-250.000 kvadratmeter under året, skriver East Capital.

Lägre hyra men högre avkastning

Investeringsvolymen i kommersiella fastigheter i Baltikum ökade i fjol med 19 procent, men är fortfarande med sina 1,12 miljarder euro en för liten marknad för att attrahera stora fastighetsbolag från till exempel Tyskland, skriver East Capital.

Kontorshyrorna är avsevärt lägre i Baltikum än grannländerna, och East Capital jämför Baltikums 13-17 euro per kvadratmeter med Warszawa och Prag som ligger runt 20 euro per kvadratmeter, Helsingfors på 30-40 euro och Stockholm på 60-70 euro. East Capital förväntar sig att tillväxten i Baltikum kommer att minska skillnaden i kontorshyra över tid, och nämner en ökning i pris per kvadratmeter med omkring 30 till 50 procent.

I dagsläget är avkastningen på toppnivåkontor i Riga, Tallinn och Vilnius mellan 6 och 6,5 procent, och det är ungefär det dubbla jämfört med de nordiska huvudstäderna, rapporterar East Capital. Till skillnad från i Polen, Tjeckien och Sverige som står utanför eurozonen slipper euro-investeraren dessutom valutarisk vid investeringar i Baltikum, då länderna har gått över till euron.

Ändrat handelsmönster öppnar nya möjligheter

Tillväxten i Baltikum kräver moderna fastigheter i alla tre huvudområden; kontor, handel och logistik, skriver East Capital. Detaljhandelslokaler genomgår stora förändringar i takt med ändrade handelsmönster där traditionell handel får lämna plats åt mer upplevelseorienterade verksamheter som caféer, restauranger, biografer och gym.

Därför menar East Capital att shoppingcenter i tätbefolkade områden är intressanta, och rapporterar att de har investerat i Mustamäe Keskus-centret i Tallinn i en av sina fastighetsfonder. E-handelns tillväxt i Baltikum driver efterfrågan på lagerlokaler och distributionshubbar, skriver East Capital. Ett företag som tillgodoser just det behovet är Nehatu Logistics Park som också återfinns i East Capitals fastighetsportfölj.

Den samlade bilden som East Capital förmedlar är att Baltikum har stark tillväxt, stigande hyror, hög avkastning och ett ökat behov på kvalitativa fastigheter. Allt detta i länder med stabila ekonomier inom eurozonen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR