Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
UBS (Lux) ES Brazil        Large value   Large blend 
Neuberger Berman Abs Ret Mlt Strt Large blend   Large growth
Amundi Fds Global Perspectives   Large value   Large blend 
BGF World Energy A2        Large value   Large blend 
Merian Global Eq Inc        Large value   Large blend 
Atlant Edge            Small growth  Small blend 
AXA Rosenberg Eurobl Eq Alpha   Large value   Large blend 
UBS (Lux) KSS Asian Eqs      Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR