State Street: Smärre ökning investerarförtroende i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerarförtroendet bland institutioner ökade något i april globalt sett, enligt den amerikanska fondförvaltaren State Streets Global Investor Confidence Index, som visade 72,9 under månaden, att jämföra med 71,2 i mars.

Det rapporterar Funds Europe.

Ökningen härleds till Nordamerika, där investerarindexet steg till 71,1 från 68,3. I både Europa och Asien föll däremot förtroendet, med 1,5 punkter i Europa till 86,7 och med 6,7 punkter i Asien till 92,9.

“Medan aktiemarknader svarade för en stark utveckling i det första kvartalet fortsatte institutionella investerare att uppvisa begränsad förändring i sin riskaptit, och har i stor utsträckning förblivit motvilliga att hoppa tillbaka in mot riskfyllda tillgångar”, menar Rajeev Bhargava, som är chef för bevakning av investerarbeteende på State Street Associates.

Även fast aktiemarknader har presterad väl på sistone, i takt med att oron för vinst- och ekonomiska utsikter har dämpats, förefaller institutioner överlag alltså inte vara alltför imponerade.

“Det ser ut som att varken återhämtningen på aktiemarknaden eller Federal Reserves skifte mot en mjukare hållning är tillräckliga drivkrafter för att föra tillbaka investerarnas förtroende till risksökande territorium”, enligt Kenneth Froot, som tillsammans med Paul O’Connell har utvecklat State Streets index.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR