• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: "Rekordhög börs säger inget om potential"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Med nära hälften av de amerikanska börsbolagen färdigrapporterade för det första kvartalet har 77 procent slagit förhandsestimaten. I Europa har nästan sju av tio bolag slagit estimaten, men så här långt har inte mer än 20 procent av bolagen inom Stoxx-600 rapporterat, vilket innebär att resultaten bör tolkas med större försiktighet.

Det skriver Danske Bank i ett veckobrev.

Banken påminner om att “all time high” på börserna inte per automatik betyder att det är dags att sälja, och att det inte heller säger något om varken värderingar eller den framtida potentialen.

“Under en börsuppgång når börsen kontinuerligt nya högstanivåer, och en investerare som använt ‘all time high’ som en säljsignal skulle ha missat en stor del av den goda avkastning börsen gett”, skriver Danske Bank.

Banken menar sammantaget att de viktigaste drivkrafterna för ekonomisk tillväxt alltjämt finns på plats, trots att en del makrostatistik fortsatt att överraska negativt. Det konstateras att centralbankerna är tålmodiga och stöttande, och bedömningen är att ett handelsavtal mellan USA och Kina är närmare än tidigare.

“Enligt nyhetsmedia kommer de båda sidorna försöka få ett avtal på plats de närmaste två veckorna, och därefter utlysa ett möte mellan Trump och Xi i slutet av maj”, skriver Danske Bank.

Vad som dock kan ge ett bakslag i riskaptiten i närtid är kinesiska PMI-siffror för tillverkningsindustrin i veckan. Banken ser en viss nedsiderisk med tanke på att motsvarande siffra i föregående månad kom in oväntat starkt, något man misstänker kan ha förstärkts av det kinesiska nyåret.

Danske Bank förväntar sig emellertid att det värsta är förbi i Kina, vars stabilisering på sistone så småningom kommer att spilla över på Europa, heter det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR