Handelsbanken Fonder: Flaggar för under 5% kapital i Novotek

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har gått under den rapporteringspliktiga femprocentsgränsen i it-konsulten Novotek, efter försäljning av nära 12.500 aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där ägarandelen efter transaktionen anges till 4,91 procent av kapitalet.

Transaktionen är registrerad den 26 april, och dagen före det sålde fondbolaget cirka 16.000 aktier. Ägarandelen har därmed minskat från 5,19 procent innan de två nämnda försäljningarna, visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Handelsbanken Fonder äger Novotek-aktierna via fonden Microcap Sverige, enligt Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR