Nordnet: Fondspararna positionerar sig för fortsatt bra börs

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordnets kunder har tagit fasta på att rapportsäsongen överlag har skingrat den största oron angående konjunkturen. Fonder som gynnas av börsnedgång samt fonder som lämpar sig för ett osäkert marknadsklimat har i stor utsträckning sålts bland de svenska kunderna i april.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nordnet.

Sparekonomen Frida Bratt konstaterar att spararna fortsatt tror på en god börsutveckling, och resonerar att det förbättrade börsklimatet till stor del handlar om centralbankernas försäkran om att stötta aktiemarknaden med stimulanser.

“Det gör att investerarnas alternativ till aktier är få. Spararna positionerar sig för detta och fortsätter att köpa aktiefonder, både breda globalfonder och fonder som placerar på tillväxtmarknader”, säger Frida Bratt.

Nedan Nordnetkundernas (i Sverige) mest köpta respektive sålda fonder under april:

Köpta               Sålda            
Spiltan Aktiefond Investmentb   Principal Em Mkt Equity Fund
Länsförsäkringar Global Index   Alfred Berg Bear      
Länsförsäkringar Tillväxtm Index  C Worldwide Small & Mid Cap 
Robur Access Asien         Coeli Sicav Sverige     
Spiltan Räntefond Sverige     Brummer Multi-Strategy   
DNB Global Indeks         Life High Yield Bonds    
Core Ny Teknik           HSBC GIF Brazil Equity   
SPP Aktiefond Global        Gladiator          
AMF Räntefond Lång         UBS EF Australia      
Spiltan Globalfond Investmentb   SEB Bioteknikfond Norden  

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR