Veoneer: 15 av 23 förvaltare ökade positionen i mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bilsäkerhetsföretaget Veoneer faller kraftigt på börsen i måndagens handel, efter att ha rapporterat större förlust än väntat i det första kvartalet. Bolaget spår samtidigt lägre sekventiell försäljning under det andra kvartalet, och flaggar för att nytt kapital behöver tas in.

Utvecklingen innebär en kalldusch för många fonder, då det svenska förvaltarkollektivet överlag har varit positivt inställt till Autoliv-avknoppningen Veoneer på sistone, visar data från Morningstar.

  Kursutveckling för Veoneers depåbevis sedan handeln inleddes i juli 2018. Måndagens nedgång summerade strax efter klockan 17 till drygt 16 procent.

Kursutveckling för Veoneers depåbevis sedan handeln inleddes i juli 2018. Måndagens nedgång summerade strax efter klockan 17 till drygt 16 procent.

Fonder Direkt har tittat på hur de fonder med störst exponering mot Autoliv-avknoppningen har agerat under föregående månad, och finner att det genomgående har skett ökningar i depåbeviset under månaden som föregick dagens rapport.

Bland de 23 fonder som rapporterat in sina portföljer till Morningstar per den 31 mars, och som har minst 1 procent av respektive portföljvärde investerat i Veoneer, har 15 ökat innehavet under månaden. Sju fonder har lämnat innehavet orört och endast en har reducerat (marginell minskning i Cliens Sverige Fokus).

Mest köpbenägna, sett till procentuell ökning av positionen jämfört med föregående månad, har Swedbank Robur varit, före Norron och Öhman. Robur-fonderna Sverigefond samt Sverigefond Mega har bägge ökat innehaven med 33 procent, medan fonden Exportfond har ökat med 21 procent.

Värt att notera är att statistiken inte säger något om huruvida köpen är gjorda för att matcha inflöden till fonderna, eller om det är fråga om ett mer aktivt handlande från förvaltarnas sida.

Vad som däremot kan konstateras är att de fem fonder som har störst portföljexponering mot Veoneer, baserat på portföljdatumet den 31 mars, är Öhman Sverige Fokus (4,6 procent), Movestic Sicav Sverige (3,5), Öhman Sverige Hållbar (3,3), Montanaro European Midcap (2,6) samt Norron Alpha (2,5). Procentsatserna tar inte hänsyn till dagens kursrörelse.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR