• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Ryska sanktionsrisken minskat avsevärt"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att investera på den ryska aktiemarknaden har de senaste åren varit tålamodskrävande, med snabba kast och upprepade valutafall, bland annat kopplade till utländska sanktioner.

Men under 2019 har både börs- och valutagrafer pekat uppåt, med en uppgång på 16,9 procent för aktieindexet MSCI Russia i dollartermer, att jämföra med MSCI:s tillväxtmarknadsindex som har stigit 12,6 procent. Samtidigt har rubeln stärkts nära 7 procent mot dollarn.

Jacob Grapengiesser. (Källa: East Capital)

Jacob Grapengiesser. (Källa: East Capital)

Enligt Jacob Grapengiesser, ansvarig för East Capitals Östeuropaförvaltning, talar valutauppgången sitt tydliga språk: risken för ytterligare sanktioner har minskat.

I ett inlägg på kapitalförvaltarens hemsida pekar han ut tre huvudorsaker till rubelns starka utveckling sedan årsskiftet. Dels att sanktionerna mot aluminiumproducenten Rusal lyftes i januari, och dels att den definitiva reviderade Mueller-rapporten i april slog fast att Donald Trumps valkampanj inte konspirerade med eller koordinerades med hjälp av Ryssland. Slutligen noterar han ökade tecken på “sanktionströtthet” i den amerikanska kongressen, där ledande sanktionsvänliga senatorer uppges ha erkänt att det är osannolikt att det blir några ytterligare betydande sanktioner, om inget nytt av hög signifikans framkommer.

I en kommentar till Fonder Direkt konstaterar Jacob Grapengiesser att den ryska aktiemarknaden de senaste tio åren varit konstant billig relativt sett, med P/E-tal på i genomsnitt 5-6. Men den stora skillnaden mot tidigare är enligt förvaltaren att även tillväxtbolagen (till exempel Yandex och X5 Retail Group), som fram till för ett par år sedan hade betydligt högre värderingar, nu också har blivit väldigt billiga.

“Det är mycket geopolitik som spelar in här, det vill säga att globala investerare har känt att de inte vill investera i Ryssland, oavsett värdering”, säger Jacob Grapengiesser.

Grafer över P/E-tal i Ryssland samt landets CDS-spread inverterad. (Källa: Bloomberg/East Capital)

Grafer över P/E-tal i Ryssland samt landets CDS-spread inverterad. (Källa: Bloomberg/East Capital)

Jacob Grapengiesser förklarar att CDS-spreaden för Ryssland, alltså kostnaden för att hedga bort risken för landets statsobligationer, med dagens 1,3 procent ligger nära den lägsta nivån någonsin.

“Det kan tyckas konstigt att CDS:en ligger på den lägsta nivån, samtidigt som P/E-talen för de här konsumentbolagen har gått ned kraftigt, det vill säga att de har blivit ganska mycket billigare”, säger Jacob Grapengiesser.

Förvaltaren konstaterar att förra årets sanktioner har legat som en våt filt över den ryska marknaden, och att den stora fråga investerare ställer sig är huruvida fler betydande straffåtgärder från utländskt håll är att vänta. Han verkar emellertid trygg med antagandet att sanktionsrisken och oron förknippad med denna är avtagande.

“Det är geopolitik som har styrt och som har fått ned de här värderingarna, och det är geopolitik som kommer att få upp marknaden igen”, resonerar förvaltaren.

Han menar att om förra året var präglat av sanktioner mot Ryssland, så kommer detta år präglas av en återgång till fundamentala faktorer; hur värderas bolagen, hur mycket växer de, vilka utdelningar betalar de. Det är vad Jacob Grapengiesser nu ser börjar hända, och han exemplifierar med att både Sberbank och Yandex har stigit mer än 30 procent sedan årsskiftet - ett resultat av en kombination mellan god utveckling inom företagen och återhämtning från tidigare sanktionsrelaterade nedgång.

Sett till konsumentorienterade bolag i East Capitals Rysslandsfond meddelar Jacob Grapengiesser att årets genomsnittliga förväntade vinsttillväxt ligger på 18 procent, samtidigt som P/E-talet är 5,8.

“Det är den kombination som vi tycker är intressant. Bra vinsttillväxt till väldigt låga värderingar. Direktavkastningen för denna grupp bolag ligger samtidigt på i snitt 9 procent”, säger Jacob Grapengiesser.

Fonder Direkt gjorde för ett par veckor sedan en genomgång av hållbarhetsnivåerna på världens aktiemarknader, med utgångspunkt i en rapport från Morningstar och Sustainalytics. Enligt rapporten placerar Ryssland sig i den absoluta botten.

Hur ser du på Ryssland ur ett ESG-perspektiv?

“Tittar man på bolagsnivå skulle vi säga att Ryssland ligger som snittet bland tillväxtmarknader, varken bättre eller sämre.”

Du håller inte med om att landets börsbolag är sämre på ESG än bolag på andra tillväxtmarknader?

“Nej. Vi tittar en hel del på globala tillväxtmarknader i Asien, Kina, Brasilien och så vidare. Jag skulle säga att på alla tillväxtmarknader finns det ESG-risker som man måste beakta i investeringsprocessen. Det är därför vi har byggt egna ‘scorecards’ till exempel. När vi jämför dessa ‘scorecards’ för Ryssland med andra tillväxtmarknader framstår landet som medel”, säger Jacob Grapengiesser.

Förvaltaren utvecklar:

“Sen väljer vi bolag inom Ryssland som är bättre än snittet. Vi försöker investera i bolag som har bra hållbarhetsprofil.”


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR