ESG-fonder: Amerikanskt rekordinflöde under 1 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Över 4 miljarder dollar flödade in i hållbart fokuserade amerikanska ESG-fonder och ESG-ETF:er i det första kvartalet 2019. Det innebär med bred marginal ett rekord för ett enskilt kvartal, och är inte långt ifrån det totala inflödet under hela 2018 som uppgick till 5,5 miljarder.

Det framgår av en rapport från data- och analysföretaget Morningstar.

Estimerade nettoflöden till amerikanska ESG-fondprodukter på kvartalsbasis, mätt i miljarder dollar. (Källa: Morningstar)

Estimerade nettoflöden till amerikanska ESG-fondprodukter på kvartalsbasis, mätt i miljarder dollar. (Källa: Morningstar)

Störst inflöden sett till enskild produkt attraherade nylanserade Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF, som i mars uppges ha fått in 870 miljoner dollar i så kallade “seed-pengar” från den finländska pensionsaktören Ilmarinen.

Det tidigare rekordet för ESG-inflöden sattes under det fjärde kvartalet 2016, då 1,9 miljarder dollar netto hittade sin väg till denna typ av fondinvesteringar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR