SHB Fonder: Har minskat i Net Insight under nedgångsperiod

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har minskat innehavet i medienätsbolaget Net Insight med 200.000 aktier, varpå innehavet uppgår till 19,3 miljoner aktier, eller 4,95 procent av kapitalet i bolaget.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där transaktionsdatum anges till den 29 april.

Fondbolagets ägarandel i Net Insight nådde sin högsta nivå hittills i november 2018, då kapitalandelen steg till 5,77 procent efter att drygt 1,2 miljoner aktier inhandlats under månaden, visar data från Holdings.

Sedan dess har innehavet i omgångar minskats med totalt nära 3,2 miljoner aktier, samtidigt som aktiekursen har rört sig söderut med en kursnedgång på drygt 24 procent under samma tidsperiod.

Handelsbanken Fonder äger Net Insight-aktierna via fonden Svenska Småbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR