Swedbank Robur: Rekryterar till Ny Teknik och Småbolag Norden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Swedbank Robur har rekryterat aktieförvaltaren Henrik Nyblom att ansvara för fonden Swedbank Robur Ny Teknik.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Henrik Nyblom kommer närmast från Capeview Capital där han ansvarade för nordiska investeringar och investeringar i den europeiska TMT-sektorn (teknologi, media och telekom).

Swedbank Robur Ny Teknik drabbades av stora utflöden under hösten efter att det stod klart att förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn skulle lämna fondbolaget. Sedan årsskiftet noteras dock ett nettoinflöde om cirka 180 miljoner kronor, baserat på estimat i Morningstars databas.

Utöver rekryteringen av Henrik Nyblom har aktieförvaltaren Marcus Rylander anställts för att ansvara för Swedbank Robur Småbolagsfond Norden. Han har under de senaste nio åren arbetat på Handelsbanken Fonder som Nordenförvaltare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR