Vostok New Ventures: Alecta och Robur vill byta ut ordförande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensions- respektive fondförvaltaren Alecta och Swedbank Robur vill inte att investmentbolaget Vostok New Ventures styrelseordförande Lars O Grönstedt ska föreslås till omval på den förestående stämman, efter bolagets extraordinära bonus till vd:n Per Brilioth tidigare under våren.

Det framgår av ett uttalande från Alecta och Robur och det uppmärksammar även Nyhetsbyrån Direkt och Di Digital på tisdagen.

“Swedbank Roburs och Alectas ställningstagande ska ses mot bakgrund av styrelsens hantering av den särskilda bonusutbetalning om 15 miljoner dollar (i kontanter och depåbevis) till vd som bolaget offentliggjorde den 10 april, 2019. Enligt vår uppfattning avviker styrelsens beslut från marknadspraxis och ersättningen är inte rimlig utifrån de av årsstämmanfastställda riktlinjerna”, heter det i uttalandet.

Robur och Alecta menar att tilldelning av aktier, eller i detta fall depåbevis, ska ske inom ramen för incitamentsprogram.

Av kallelsen till stämman framgår att bolagets största ägare Ruane Cunniff & Goldfarb föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter.

“Swedbank Robur och Alecta avser att på årsstämman rösta mot aktieägarförslaget avseende omval av styrelsens ordförande både som styrelseledamot och som styrelseordförande samt rösta emot styrelsens förslag i kallelsen avseende ersättningsprinciper”, skriver de båda förvaltarna.

Bonusen motsvarande cirka 140 miljoner kronor motiverades av styrelsen med att investmentbolagets försäljning av innehavet Avito var en stor framgång för bolaget. När bonusen blev känd ville Lars O Grönstedt för Nyhetsbyrån Direkt inte kommentera om bonusen hade väckt reaktioner i ägarledet.

“Per Brilioth upptäckte Avito och efter mycket polemik mot den tidigare styrelsen, när jag inte satt med, drev han igenom investeringen. Han har även suttit i styrelsen under hela perioden och har varit absolut instrumental för att de två entreprenörerna (Jonas Nordlander och Filip Engelbert; reds anm) kunde lyckas så väl”, sade Lars O Grönstedt till Direkt den 10 april.

På tisdagen säger han till Di Digital att han inte ångrar bonusbeslutet och att han vill återväljas till styrelseordförande.

Ruane Cunniff & Goldfarb äger 19,4 procent av aktierna i Vostok New Ventures, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning. Swedbank Robur har 9,6 procent och Alecta kontrollerar drygt 8 procent.

Vostok New Ventures nettoavkastning i Avito uppgick till nästan 580 miljoner dollar inklusive utdelningar under den elva år långa innehavsperioden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR