Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Lancelot Avalon          Small blend   Small growth
CBL Russian Equity         Large value   Large blend 
Investec GSF Asia Pac Eq Opps   Large growth  Large blend 
Swedbank Robur Småbolagsf. Global Mid growth   Small growth
Didner & Gerge Aktiefond      Large blend   Mid blend  
JPM US Small Cap Growth      Mid growth   Small growth
DNB Norden Indeks         Large growth  Large blend 
Parvest Eq Asia ex-Jap Sm Cap   Mid blend    Mid growth 
Swedbank Robur Ny Teknik      Small growth  Mid growth 
OYSTER Equity Premia Europe    Mid growth   Mid blend  
Vulcan Value Equity        Large blend   Large growth
Polar Capital Financial Opports  Large value   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR