Nektar: Avvecklar fonden pga tuff miljö och betydande utflöde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonden Nektar lägger ned sin verksamhet. Avvecklingen sker till följd av en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi, samt att Brummer Multi-Strategy, fondens största andelsägare, beslutat att lösa in sina andelar per den 31 maj.

Det skriver Nektar Asset Managements vd Gunnar Wiljander samt bolagets förvaltningsansvarige och styrelseordförande Patrik Olsson i ett pressmeddelande.

“Beslutet är ytterst en konsekvens av en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi. Nektars 21 år har inneburit en fantastisk resa och det här är ett känslosamt, men riktigt beslut”, förklarar Patrik Olsson.

Hedgefonden Nektar nådde sin högsta nivå i augusti 2017 och har sedan dess haft det motigt. (Källa: Infront)

Hedgefonden Nektar nådde sin högsta nivå i augusti 2017 och har sedan dess haft det motigt. (Källa: Infront)

I ett separat pressmeddelande skriver Brummer & Partners att avyttringen av Nektar-innehavet är en funktion av att förvaltarna gör bedömningen att Nektars “förväntade framtida bidrag till BMS:s riskjusterade avkastning inte längre är konkurrenskraftigt nog och väljer därför att lösa in hela sitt innehav i fonden”. BMS är en förkortning för Brummer Multi Strategy.

“Nektar har varit en grundpelare i BMS sedan starten och det riskjusterade bidraget har över tiden varit starkt. De senaste åren har varit en tuff miljö för Nektars strategi på grund av bland annat låga räntor och extrem prissättning av volatilitet. Framtidsutsikterna är också svårbedömda. Under senare tid har vi haft en konstruktiv dialog med Nektar, men har nu fattat beslutet att lösa in alla andelar”, skriver Brummer Multi-Strategys vd och förvaltare Mikael Spångberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR