Placera: Global tillväxtfond tar plats i majportfölj

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera tar in den globala aktiefonden MS INVF Global Opportunities i sin fondmodellportfölj på bekostnad av den mer defensiva infrastrukturfonden UB Infra.

Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl.

“Fokus är att hitta lönsamma företag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av höga inträdesbarriärer för konkurrenterna. Man föredrar bolag med en ökande vinsttillväxt och en övertygande och unik affärsmodell”, enligt fondredaktören om nytillskottet.

Pär Ståhl pekar på att MS INVF Global Opportunities historiskt har lyckats ge en bra riskjusterad avkastning och konstaterar att fonden hittills i år placerar sig i toppen i kategorin globala tillväxtbolag, med en uppgång på nära 30 procent.

Placera bedömer att fonden har goda möjligheter att överprestera kategorisnittet och globala aktieindex om börsuppgången fortsätter, eller om börsen rör sig sidledes framöver. Det noteras emellertid att risknivån är högre än snittet i fondkategorin, och Pär Ståhl informerar om att MS INVF Global Opportunities är en fond som brukar “ta stryk i nedgång”.

Placeras rekommendationer ges på sex månaders sikt och uppdateras på månadsbasis. Majportföljen ser ut enligt följande:

Fond                  Risknivå        
Swedbank Robur Access Asien      Högst          
Öhman Etisk Emerging Market      Högst          
MS INVF Global Opportunities      Högre          
C Worldwide Sweden Small Cap 1A    Högre          
Swedbank Robur Access Mix       Medel          
Sensor Sverige Select         Medel          
Carnegie Strategifond         Medel          
Atlant Opportunity           Medel          
IKC Avkastningsfond          Låg           
Spiltan Räntefond Sverige       Låg   

Länk till Placeras genomgång.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR