Aktiefonder: Största utflödet i Europa sedan juni 2016

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Att aktiemarknader fortsatte svagt uppåt i mars hindrade inte europeiska sparare från att under månaden göra det största nettouttaget sedan juni 2016 - 18 miljarder euro, eller cirka 192 miljarder kronor, flödade ut ur aktiefonder i Europa under mars.

Det framgår av en flödesanalys från data- och analysföretaget Morningstar, som gör gällande att totalt 685 miljoner euro plockades ut netto från europeiska långsiktiga fonder (definierat som icke penningmarknadsfonder) under månaden.

Alternativa fonder (till exempel hedgefonder) hade sin sjunde raka månad av nettouttag, med ett utflöde om 5,8 miljarder euro. Samtidigt noterades ett utflöde om 3,0 miljarder euro för blandfonder.

Desto mer positiv flödesutveckling hade obligationsfonder, dit inte mindre än 27,7 miljarder euro hittade netto i mars. Penningmarknadsfonder noterade inflöde om 2,1 miljarder euro.

Mars månads utflöden från aktiefonder och alternativa fonder i Europa innebär att respektive kategoris nettouttag under det första kvartalet uppgick till 15,4 samt 17,9 miljarder euro. Spararna har alltså snarare passat på att lämna aktiemarknaden i takt med årets uppgångar, än att låta sig ryckas med i det mer optimistiska stämningsläget och öka sin exponering mot börsen. Samtidigt har inte hedgefonder lyckats attrahera det kapital som lämnat aktiefonder, snarare tvärtom med tanke på flykten från alternativa fonder, utan det är obligationsfonder som har tilldragit sig kapital. Under det första kvartalet hade kategorin ett nettoinflöde om 57,7 miljarder euro.

Vad gäller aktiv kontra passiv förvaltning fortsatte passiva investeringsprodukter att ta marknadsandelar från aktiva dito under mars månad, totalt sett. Undantaget var aktivt förvaltade obligationsfonder, som lockade till sig 19 miljarder euro netto vilket var den högsta siffran för en enskild månad sedan i januari 2018, enligt Morningstar. Per den 31 mars var marknadsandelen för indexfonder 17,4 procent för Europabaserade fonder, att jämföra med 15,7 procent ett år tidigare.

Den svenska premiepensionsfonden AP7 Aktiefond är Europas näst största långsiktiga aktivt förvaltade fond. Fonden hade per utgången av första kvartalet 47,9 miljarder euro, eller drygt 500 miljarder svenska kronor, under förvaltning. (Källa: Morningstar)

Den svenska premiepensionsfonden AP7 Aktiefond är Europas näst största långsiktiga aktivt förvaltade fond. Fonden hade per utgången av första kvartalet 47,9 miljarder euro, eller drygt 500 miljarder svenska kronor, under förvaltning. (Källa: Morningstar)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR