• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Volatilitet att vänta, kan bli köpläge

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I och med Donald Trumps Twitter-utspel om att höja tullar på kinesiska varor på fredag sjönk sannolikheten för ett färdigt handelsavtal denna vecka mellan USA och Kina från 75 procent till nära noll.

Det skriver Danske Bank i ett veckobrev, där det dock noteras att måndagsförmiddagens nyhetsflöde pekar på att den kinesiska delegationen ändå kan komma att åka till Washington, trots Donald Trumps tullhot och de uppgifter som gjort gällande att Kina ställer in resan.

“I närtid förväntar vi oss ökad volatilitet på världens börser, såväl i USA som i Europa. Börsfallet blir dock störst i Kina, då det är den marknad som stigit kraftigast sedan årsskiftet och kursrörelserna normalt är större än på de utvecklade marknaderna. Nyhetsflödet kring handelssamtalen de närmaste dagarna blir avgörande för hur börserna kommer att utvecklas”, skriver banken.

Danske Bank förväntar sig fortfarande att ett handelsavtal sluts innan halvårsskiftet, men ser tidpunkten för detta som svårbedömt, i väntan på mer information om förvecklingarna.

Ur ett aktiemarknadsperspektiv menar banken att förra veckans sysselsättningsstatistik i USA var goda nyheter, då låg arbetslöshet i kombination med lägre löneökningar än väntat ger ett gynnsamt läge. Att amerikansk ekonomi och arbetsmarknad är stark, samtidigt som risken för stigande inflation har minskat (och därmed trycket på Federal Reserve att höja räntan), ses av banken som positivt.

I Kina pekar samtidigt den senaste tidens statistik “i ensidig riktning mot att ekonomin stabiliserats under slutet av första kvartalet, tack vare omfattande kinesiska stimulanser men också till följd av det väntade handelsavtalet”.

Danske Bank bedömer att en eventuell förestående börsnedgång till följd av handelsförhandlingsoro kan visa sig vara ett bra tillfälle att öka aktieexponeringen, men konstaterar samtidigt att förutsättningarna kan förändras snabbt och att man kommer att bevaka nyhetsflöde kring handelssamtalen noga.

På ett års sikt behåller banken en “liten övervikt” i aktier, mot bakgrund av att Kinas stabilisering är intakt, att amerikansk ekonomi är stark, och att ett handelsavtal kommer att bli positivt för Europa när det väl kommer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR