• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: Qualcomm och Disney visade vägen i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Investerares riskvilja ökade påtagligt i april, stöttat av starka resultatrapporter, bättre ekonomisk statistik och avvaktande centralbanker. Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S drog nytta av det positiva marknadsläget och steg med 9,8 procent under månaden, sett till huvudandelsklassen RC1 (SEK). Sedan årsskiftet är uppgången 27,3 procent.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve.

Fondens it- och bankinnehav bidrog mest positivt till utvecklingen, medan positionerna i energi samt hälso- & sjukvård mer eller mindre stod still. Den positiva månadsavkastningen kom från långa positioner, som bidrog med 10 procent, samtidigt som den korta boken lämnade ett negativt bidrag om 0,2 procent.

Staffan Knafve resonerar att en anledning till den positiva börsmånaden var en förhållandevis låg deltagandegrad bland investerare under årets inledande uppgångar, i ljuset av att många minskade sin aktieexponering i samband med det svaga avslutet på 2018.

“När så verkligheten, i form av ekonomisk utveckling och företagsresultat, visade sig bättre än befarat sökte sig investerarna tillbaka till börserna i april”, skriver förvaltaren.

Qualcomm går vidare från Apple-dispyt

Halvledarbolaget Qualcomm var fondens största bidragsgivare i april, då aktien rusade över 50 procent i samband med att bolaget nådde ett avslut med Apple i en tidigare infekterad patenttvist. Apple kommer att betala Qualcomm 4,5-4,7 miljarder dollar i retroaktiva licensavgifter, och dessutom har åter ett sexårigt licensavtal aktualiserats mellan de bägge parterna.

“Dessa överraskande nyheter togs emot mycket positivt av investerare som inte trodde att Qualcomm skulle vinna den utdragna rättstvisten”, skriver Staffan Knafve.

Även innehavet Disney gav ett starkt avkastningsbidrag till fonden, då nyheterna kring bolaget duggade tätt under månaden. Underhållningsjätten presenterade detaljer kring streamingtjänsten Disney+, som enligt Staffan Knafve “har blivit en djupare satsning än marknaden förväntat sig”. Han menar att Disney nu på allvar ser ut att kunna konkurrera med Netflix, och till Disneys fördel nämns lägre utgångspris, kortare led mellan produktion och distribution, synergier från Fox-förvärvet samt stabil utveckling av beprövade franchises som tilltalar barnfamiljer.

Vidare slog Disney-filmen Avengers: Endgame försäljningsrekord på biograferna under månaden.

“Svårt motivera Amazons värdering”

Bland fondens sämsta avkastningsbidrag i april återfanns en kort position i Amazon. Staffan Knafve konstaterar att bolagets kvartalsrapport togs väl emot av investerare, med till synes bättre lönsamhet och en positiv överraskning i form av ordentligt minskade förluster på de internationella marknaderna.

“Förhoppningen är att de skyhöga investeringarna i Indien ska minska och att Amazons internationella verksamhet ska nå samma marginaler som i Nordamerika (6,4 procent). Vi anser dock att även om detta lyckas är Amazons värdering svår att motivera när man studerar bolaget ur ett större perspektiv”, meddelar förvaltaren.

Han menar att e-handel ser ut att bli en lågmarginalsaffär, och ser en risk i att Amazon är så pass beroende av sin molnverksamhet ur ett vinstperspektiv, med ökande konkurrens från Microsoft, Google och IBM.

Även bilsäkerhetsföretaget Veoneer (lång position) bidrog negativt till avkastningen, efter att ha rapporterat större förlust än väntat. Förvaltaren noterar att bolaget har vuxit sin orderbok till 19 miljarder dollar (att jämföra med börsvärdet på 1,9 miljarder dollar), men att det kan ta 2-4 år innan orders omvandlas till intäkter.

“Veoneer är således en aktie man kommer få vänta på att få betalt för, men med en framtid som erbjuder stor uppsida”, skriver Staffan Knafve.

Bolagens bevisbörda ökat efter uppgångar

Den starka börsmånaden i april gör att det är på sin plats att ställa sig frågan om de högre värderingarna är motiverade, enligt förvaltaren. Vad gäller de ekonomiska utsikterna så menar han att en klar förbättring har skett jämfört med förväntningarna i höstas; fortsatt stabil tillväxt i USA, tecken på återhämtning i Europa samt stimulanser i Kina som börjat ge resultat.

“Allt som allt är vår uppfattning att dagens värderingar för de flesta sektorer och regioner är väl underbyggda även om det sannolikt krävs ytterligare positiva överraskningar för att motivera ännu högre värderingar”, skriver Staffan Knafve.

Han konstaterar att 2019 har börjat mycket starkt för fonden, som nu har fått betalt för vissa investeringar, men som fortfarande väntar på utväxling i till exempel europeiska banker och globala oljebolag.

Rhenman Global Opportunities L/S fem största aktieinnehav var per den 30 april Volkswagen, Chevron, Banco Santander, Softbank Group samt Asahi Group Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR