Uber: Fonderna som investerat innan börsnoteringen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Smidig tillgång till kapital för högprofilerade startups har medfört att många av dessa bolag har väntat länge med att gå till börsen. Det i sin tur har fått fonder som huvudsakligen investerar i listade bolag att delta i finansieringsrundor i lovande onoterade teknikbolag, för att inte missa den värdestegring som inte sällan sker innan det väl är dags för börsdebut.

Efter tio år som privat bolag är tanken att taxidelningsbolaget Uber på fredag ska göra entré på New York Stock Exchange. Bolaget förväntas ta in upp till 9 miljarder dollar i ett introduktionserbjudande med prisspannet 44-50 dollar aktien.

En sammanställning utförd av data- och analystjänsten Morningstar visar att Uber är det mest populära onoterade bolaget hittills att investera i bland fondförvaltare: 52 enskilda fonder uppges ha köpt in sig i aktien under resans gång. Det handlar emellertid överlag om relativt små innehav sett till portföljernas totala storlek, då innehaven vid fondernas senaste respektive redovisningstillfällen ska ha uppgått till under 0,5 procent av portföljvärdet i majoriteten av fallen.

Sju fonder har enligt genomgången mer än 1 procent av portföljen vigt åt sitt Uber-innehav (från 1,6 till 6,6 procent, i stigande ordning): Blackrock Focus Growth, John Hancock Funds II Mid Cap Stock, Hartford Growth Opportunities HLS, Hartford Growth Opportunities, Fidelity Series Blue Chip Growth, Putnam Equity Spectrum samt Putnam Capital Spectrum.

Morningstar lyfter i sin analys, genom att ta den senare Putnam-fonden som exempel, likviditetsrisken förknippad med att som publikt dagligt handlad fond investera i onoterade aktier. När positionen togs 2015 svarade den för 1 procent av fondens portfölj, men har sedan dess på grund av stora fondutflöden ökat till nära 7 procent. Logiken är att fonden mer eller mindre ofrivilligt sett Uber-aktien ta allt större plats i portföljen (även inräknat värdeuppskrivning), då innehavet till skillnad från de noterade aktierna inte har kunnat reduceras i takt med utflöden från fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR