Allianz Global Investors: Ökat kraftigt i Hexpol senaste året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Allianz Global Investors fortsätter öka sitt innehav i polymertillverkaren Hexpol.

I ett flaggningsmeddelande (avseende rösträtter) på onsdagen framgår att kapitalförvaltaren har köpt drygt 2,3 miljoner aktier i bolaget den 2 maj. Ägarandelen uppgår därmed till 7,52 procent av kapitalet och 5,43 procent av rösterna.

Allianz Global Investors har ökat innehavet ordentligt det senaste året, då kapitalandelen uppgick till 2,3 procent i april 2018, enligt data från Holdings. Då hade kapitalförvaltaren 7,9 miljoner aktier i Hexpol, att jämföra med dagens 25,9 miljoner.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR