• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: Genomfört obligationsemission 10 mln eur

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund har genomfört en emission av femåriga icke-säkerställda obligationer till ett värde av 10 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Det här var det tredje och sista erbjudandet, som fullbordar den totala volymen om 50 miljoner euro, i enlighet med villkoren från den initiala emissionen den 8 maj 2018”, skriver Baltic Horizon.

Transaktionen skedde enligt ett private placement-förfarande och emissionen tecknades av baltiska institutionella investerare. Obligationen har en fast kupongränta om 4,25 procent och utbetalningar sker kvartalsvis.

Vidare planeras en listning av obligationen för handel på Nasdaq Tallinn, med förväntad första handelsdag omkring den 16 maj.

Baltic Horizon avser primärt använda medlen från obligationsemissionen till nya förvärv, men även till att investera i expansioner av befintliga fastigheter, enligt pressmeddelandet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR