Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Storebrand Global Multifactor   Mid value    Mid blend  
Atlant Sharp            Small growth  Small value 
Danske Invest Sverige Beta     Large growth  Large blend 
Handelsbanken Multi Asset 75    Large blend   Large growth
Tundra Sustainable Frontier Fund  Small blend   Small value 
Coeli Balanced           Mid growth   Large growth
Swedbank Robur Access Sverige   Large growth  Large blend 
Peak Equity Alpha         Large blend   Large growth
Ålandsbanken Europe Value     Large value   Large blend 
Taaleri Eastern Europe Value    Large value   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR