Nordea Fonder: Under 5% kap i Thule, legat över sedan nov 2015

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har reducerat sitt innehav i fritidsproduktbolaget Thule till 4,95 procent av kapital och röster i aktien.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Minskningen sker från nivån 5,12 procent av kapitalet, och innebär att fondbolagets ägarandel understiger 5 procent för första gången sedan i oktober 2015, enligt ägartjänsten Holdings databas. Ägarandelen har hållit sig strax över 5 procent under den större delen av denna period.

Fem av Thules åtta största ägare har minskat sina innehav den senaste tiden, medan de övriga tre inte har gjort några förändringar, enligt Holdings statistik.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR