• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: Ökat riskexponering, men defensiv positionering kvarstår

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den europeiska high yield-marknaden klättrade vidare uppåt i april, då spreadarna minskade med 30 baspunkter och uppgången summerade till 1,32 procent. Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 0,89 procent och fortsatte att öka sin riskexponering, även om portföljen alltjämt är defensivt positionerad via en betydande durationsundervikt och lägre optionsjusterade spreadar (OAS) än index.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från förvaltarna Alexis Renault, Frauke Wolkewitz, Janis Heck och Ivan Romanenko.

I svenska kronor var fonden upp 3,21 procent under månaden, vilket innebär en uppgång på 10,19 procent sedan årsskiftet.

“Risk-on-läget som startade tidigt under året fortsatte i april mot bakgrund av duvaktiga kommentarer från Federal Reserve och förhoppningar om framgångsrika handelsförhandlingar mellan USA och Kina. Även tekniska faktorer i form av positiva fondflöden gav medvind, kombinerat med en ökad emissionsaktivitet”, skriver förvaltarna.

Förvaltarteamet noterar samtidigt att tecken på en generell inbromsning av den globala ekonomin och osäkerhet kring brexit i stort sett ignorerades av marknaden, samt att merparten av de rapporterande bolagen vidhöll en försiktig utblick för helåret.

“Fonden håller riskjusterade underviktspositioner i cykliska sektorer såsom personvagnar, kemikalier, industrivaror & -tjänster samt resor & fritid (mestadels transportbolag). Fonden är fortsatt underviktad BB-ratade obligationer och neutralt viktad inom B-rating”, meddelar portföljkvartetten.

Förvaltarna förväntar sig att se ökad volatilitet på den europeiska high yield-marknaden framöver, i ljuset av långsammare ekonomisk tillväxt, osäkerhet kring centralbankers retorik och agerande, politisk utveckling i exempelvis Italien, brexit samt handelstullförhandlingar.

Att välja rätt emittenter blir alltmer avgörande för att kunna uppnå en överavkastning i denna miljö, resonerar de.

Dessa var ODDO BHF Euro High Yields tio största emittenter i portföljen per den 30 april. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Dessa var ODDO BHF Euro High Yields tio största emittenter i portföljen per den 30 april. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR