Guld-ETF: Första nordamerikanska nettoutflödet på över ett år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Börshandlade fonder (ETF) med guld som underliggande tillgång uppvisade nettoutflöden världen över i april, lett av Nordamerika. Utflödena summerade till 2,2 miljarder dollar.

En rapport från The World Gold Council pekar på att det den totala fondförmögenheten inom guld-ETF:er minskade med 3 procent under månaden, till 100 miljarder dollar, som en kombinerad konsekvens av utflöden och nedgång i guldpriset, rapporterar branschsajten Funds Europe.

Lejonparten av månadens utflöden kan härledas till Nordamerika, där 1,9 miljarder dollar drogs tillbaka från guld-ETF:er, vilket uppges markera den första månaden av nettoutflöden på över ett år.

“Denna negativa trend har influerats av starkt sentiment på den amerikanska aktiemarknaden som fortsatte att nå nya rekord, av att implicerad volatilitet föll till nivåer från innan oktober 2018, samt av att den amerikanska dollarn stärktes till ett nytt tvåårshögsta”, enligt Juan Carlos Artigas, chef för investeringsanalys på The World Gold Council.

I Europa noterades nettoutflöden från guld-ETF:er om 257 miljoner dollar under månaden, varav merparten kom från Storbritannien, skriver Funds Europe.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR