• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: Starka bidrag från AIG och Pilgrim's Pride i apr

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus har haft en hygglig utveckling hittills i år, trots en viss motvind i form av indexdriven flockmentalitet mot så kallade tillväxtbolag.

Det meddelar fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en månadsrapport.

“I denna miljö fortsätter vi att identifiera nya motvallsområden att investera i, och i förlängningen bolag vars aktiepriser är betydligt lägre än våra bedömningar av rättvisande värde”, skriver förvaltarna.

Fonden steg under april med 5,7 procent mätt i svenska kronor, vilket ger en uppgång på 24,0 procent sedan årsskiftet. Motsvarande siffror för jämförelseindex är 5,8 och 23,9 procent.

Ett exempel på ett bolag som Skagen Focus har köpt in sig i är den kanadensiska timmerproducenten West Fraser Timber, där förvaltarna gradvis har byggt upp en position efter att “noggrant ha följt timmerprisets kollaps”. Aktien anses handlas till nivåer som inte stämmer överens ens med nuvarande nedtryckta timmerpriser, och därmed erbjuda ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning.

Skagen Focus bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i april. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Focus bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i april. (Källa: Skagen Fonder)

Efter ett rally på 70 procent så här långt i år uppges förvaltarna ha skalat ned fondens position i livsmedelsproducenten Pilgrim’s Pride. Aktien har utvecklats bäst bland fondens innehav i år, i takt med att marknaden har börjat ta höjd för högre kycklingpriser samt amerikanska kycklingproducenters möjligheter att öka sin export till Kina, enligt Jonas Edholm och David Harris.

Sett till april gav det amerikanska försäkringsbolaget AIG, tillika fondens största innehav, det bästa avkastningsbidraget till portföljen. Som orsaker till uppgången nämns förväntningar om kostnadsbesparingar samt att olika åtgärder ska leda till att bolaget lyckas nå sitt lönsamhetsmål för den pressade divisionen General Insurance. När AIG rapporterade sitt första kvartal den 6 maj framkom att verksamhetsområdet visade vinst för första gången sedan under finanskrisen 2008, vilket fick aktien att ta ett glädjeskutt.

Fonden sålde under månaden sina innehav i KOC Holdings och Gold Fields, efter att bägge aktierna nått förvaltarnas målkurser. På samma tema som Gold Fields tog det Kanadabaserade bolaget Roxgold istället plats i portföljen. Förvaltarna bedömer att detta mindre guldgruvebolag handlas till en ovanligt stor rabatt mot motiverat värde, samt har tydliga katalysatorer för en uppvärdering på medellång sikt.

Fondens tio största positioner per den 30 april. De fem största landvikterna var USA (22,8 procent), Japan (22,4), Kanada (9,7), Italien (6,0) samt Tyskland (5,7). (Källa: Skagen Focus)

Fondens tio största positioner per den 30 april. De fem största landvikterna var USA (22,8 procent), Japan (22,4), Kanada (9,7), Italien (6,0) samt Tyskland (5,7). (Källa: Skagen Focus)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR