• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: "Portföljbolagen fortsatt missuppfattade"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en stark start på året blev april en något lugnare månad för aktivistskuggarfonden Skagen Insight, vilket reflekterade utvecklingen för aktivistsituationer på global basis.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en månadskommentar för april, där han betonar att Skagen är fortsatt förvissade om att majoriteten av portföljbolagen i Insight alltjämt är missuppfattade och underuppskattade av marknaden.

Under april steg fonden mätt i svenska kronor 3,7 procent, medan jämförelseindex (MSCI World NR USD) steg 5,9 procent. Motsvarande siffror sedan årsskiftet är 26,9 respektive 24,4 procent.

Fondens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag (contribution) i april. Skagen Insight utgjordes vid utgången av april av 30 innehav. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens bästa respektive sämsta avkastningsbidrag (contribution) i april. Skagen Insight utgjordes vid utgången av april av 30 innehav. (Källa: Skagen Fonder)

Månadens positiva resultat kan härledas till främst energiföretaget Rexel, elektronik- och telekombolaget Eltel samt elektronikbolaget Maxell Holdings, som alla tre återfinns bland fondens tio största innehav och blev månadens tre största bidragsgivare, rapporterar Skagen.

Eltel har visat tecken på stabilitet två kvartal på rad, och därtill nått nya avtal med långivare samt meddelat att de ämnar sälja sin utomnordiska verksamhet, enligt Tomas Johansson. Fondförvaltaren menar att detta är en väldigt positiv utveckling i bolaget.

Månadens sämsta bidragsgivare blev japanska Teikoku Sen-I, leverantör av katastrofförebyggande utrustning. Bolaget är fondens näst största innehav, efter det tyska industrikonglomeratet ThyssenKrupp.

De fundamentala förutsättningarna i Skagen Insights portföljbolag är starka, menar Tomas Johansson. Flera av bolagen har tryckts ned på grund av kortsiktiga och otåliga investerare och inte av försvagade fundamenta, förklarar han.

“Baserat på våra estimat handlas Skagen Insight till ett normaliserat P/E på 10, vilket motsvarar cirka 40 procent rabatt jämfört med marknaden”, skriver Tomas Johansson.

  Skagen Insights tio största innehav per den 30 april. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen Insights tio största innehav per den 30 april. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR