Fondbolagens förening: Aktiefonder dominerade inflödet i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska fondsparandet nådde nya höjder i april, sett till total fondförmögenhet som ökade till rekordnivån 4.643 miljarder kronor. Under månaden noterades ett nettoinflöde om 7,8 miljarder kronor, varav merparten kom från aktiefonder som stod för ett nettoinflöde om 7,7 miljarder kronor.

Det rapporterar branschorganisationen Fondbolagens förening, som på månadsbasis sammanställer statistik baserat på information från föreningens medlemmar.

“När den bästa aprilbörsen sedan 2009 läggs till ett redan urstarkt första kvartal nådde fondförmögenheten en ny all-time-high. Bidragande till den nya rekordnivån var också ett högt nysparande, där spararna hittade tillbaka till aktiefonder och fortsatte köpa långa räntefonder”, enligt föreningens sparekonom Gustav Sjöholm.

Sedan årsskiftet är det alltjämt långa räntefonder som har bidragit med det största nettoinflödet på den svenska fondmarknaden. (Källa: Fondbolagens förening)

Sedan årsskiftet är det alltjämt långa räntefonder som har bidragit med det största nettoinflödet på den svenska fondmarknaden. (Källa: Fondbolagens förening)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR