• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: Bättre makro gav stöd åt aktier i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknader fortsatte upp i april, men en skillnad mot årets första tre månader var att det nu i huvudsak var förbättrade ekonomiska utsikter som bidrog, och inte som tidigare även fallande räntor.

Det skriver Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard, som förvaltar aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, i en månadsrapport.

Fonden, som utifrån en ESG-ansats fokuserar på små och medelstora europeiska bolag, steg med 5,3 procent i april (basvaluta euro), och har i och med det ökat 18,5 procent sedan årets början. I svenska kronor är motsvarande siffror 7,8 samt 24,6 procent.

Förvaltaren rankar sina innehav på en skala 1-5 ur ett ESG-perspektiv, där 1 betyder hög risk och 5 innebär stor möjlighet. Portföljens sammanvägda betyg uppgår till 3,55. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltaren rankar sina innehav på en skala 1-5 ur ett ESG-perspektiv, där 1 betyder hög risk och 5 innebär stor möjlighet. Portföljens sammanvägda betyg uppgår till 3,55. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europe har fem Morningstar-stjärnor och är klart överviktad hälsovård och industrivaror & tjänster, medan en mindre övervikt mot index finns inom teknik. En betydande undervikt noteras inom finans, och fonden är även i viss utsträckning underviktad råvaror och konsumenttjänster.

Förvaltarna konstaterar att räntan för tioåriga statsobligationer på senare tid har stigit på båda sidorna av Atlanten, trots en fortsatt mjuk centralbankspolitik från Federal Reserve och ECB. Samtidigt ser de ett uppsving vad gäller makrostatistik.

“Makroekonomiska indikatorer har tydligt förbättrats i Kina, där momentum ser ut att slutligen ha tagit fart i mars och april. Det gäller även USA, där den sekventiella BNP-tillväxten var 3,2 procent i det första kvartalet utan tryck på inflationen, som fortsatt håller sig under Feds mål på 2 procent. I Europa var BNP-tillväxten 1,5 procent i det första kvartalet, vilket är en hyfsad siffra med tanke på svaghet i Tyskland”, skriver förvaltarteamet.

Mot denna bakgrund steg europeiska aktieindex i april, då cykliska sektorer såsom personvagnar, industri, teknik, finans och bygg gick i täten för uppgångarna, observerar förvaltarna.

“Motsatt så drabbades de mest defensiva sektorerna såsom hälsovård, telekom, samhällsnyttig verksamhet och fastigheter, vilka är räntekänsliga, av vinsthemtagningar”, slår portföljteamet fast.

Fonden hade vid månadsskiftet april/maj 45 aktier i portföljen. Ovan de tio största innehaven. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden hade vid månadsskiftet april/maj 45 aktier i portföljen. Ovan de tio största innehaven. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR