• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Paus för globala fastigheter i april, fonden +0,6%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsmarknaden tog en andhämtningspaus på börsen i april, efter ett starkt första kvartal.

Det noterar fastighetsaktiefonden Skagen m2:s förvaltare Michael Gobitschek i en månadsrapport.

“Centralbankerna fortsätter att vara stödjande, men frågetecken kring tillväxten kvarstår. IMF sänkte den globala tillväxtprognosen för tredje gången på sex månader, till den lägsta sedan 2009”, skriver han.

Fonden steg med 0,6 procent under månaden i svenska kronor och har därmed avancerat 17,9 procent hittills i år. Jämförelseindex var samtidigt oförändrat i april och har ökat med 20,6 procent sedan årsskiftet.

Bland portföljinnehaven var den indiska parkoperatören Ascendas India Trust den aktie som gav bäst avkastningsutväxling i april. Aktien fick stöd av solid funtamental utveckling, men även från listningen av Indiens första kontors-REIT, meddelar förvaltaren.

Fastighetsfondens bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i april. (Källa: Skagen Fonder)

Fastighetsfondens bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i april. (Källa: Skagen Fonder)

Det största negativa bidraget i april kom från det japanska konglomeratet Mitsui Fudosan, som i ljuset av en stark inledning på 2019 backade, huvudsakligen till följd av generella vinsthemtagningar i den japanska fastighetssektorn, enligt förvaltaren. Samtidigt var bostadsbolag i Tyskland satta under press.

“Tyska bostadsbolag, och särskilt de med Berlin-exponering såsom Deutsche Wohnen, tappade mark efter offentliggörandet av ett folkomröstningsinitiativ angående att avhysa fastighetsägare i Berlin. Vi bedömer det som osannolikt att denna rörelse kommer att lyckas och anser marknadsreaktionen vara överdriven”, skriver Michael Gobitschek.

Förvaltaren förklarar att Skagen ser aktiemarknadens volatilitet till lika delar som en möjlighet, som en källa till frustration. Förvaltningsteamet uppges fortsätta ha en långsiktig inställning till områden med strukturell tillväxt samt fokusera på segment som har denna typ av underliggande medvind.

Michael Gobitschek bedömer att de fundamentala förutsättningarna i fastighetssektorn alltjämt är positiva och att detta särskilt gäller i vissa städer och undersegment. Skagen fortsätter att ha ett disciplinerat förhållningssätt när det kommer till aktieurval, avslutar han månadsrapporten.

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 30 april. (Källa: Skagen Fonder)

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 30 april. (Källa: Skagen Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR