Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
UBS (Lux) ES Brazil        Large blend   Large value 
Templeton Global High Yield    Small growth  Small blend 
Guinness Global Energy       Large blend   Large value 
Fidelity Instl Select Emerg Mkt  Large blend   Large growth
Länsförsäkringar Sv Indexnära   Large growth  Large blend 
Case All Star           Large blend   Mid growth 
Jyske Invest German Equities    Large value   Large blend 
Alfred Berg Gambak         Mid growth   Small growth
AS SICAV I Frntr Mkts Eq      Mid blend    Small blend 
MainFirst Euro Value Stars Fund  Mid value    Mid blend  
Carmignac Pf Emergents       Large blend   Large growth

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR