• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: Lågräntemiljö bra för högavkastande tillgångar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturfonden UB Infra hade en lugn månad i april, med en uppgång på 0,5 procent i basvalutan euro. Räknat i svenska kronor noterades en uppgång om 2,8 procent.

Utveckling sedan fondstart i januari 2006. (Källa: UB AM)

Utveckling sedan fondstart i januari 2006. (Källa: UB AM)

“Inbromsande ekonomisk tillväxt ökar osäkerheten på aktiemarknaden. Federal Reserve indikerar att de inte tänker höja räntan i närtid, och det har till och med cirkulerat krav på att sänka räntan. Den rådande lågräntemiljön är bra för högavkastande tillgångar såsom infrastrukturanläggningar”, skriver förvaltaren United Bankers AM i en kommentar.

Den aggregerade direktavkastningen i UB Infras portfölj ligger i dagsläget på 3,9 procent. Fonden har sedan årsskiftet stigit med 11,5 procent (16,9 procent i svenska kronor) “till en förhållandevis låg risk”, enligt kommentaren.

UB Infra uppges under april ha sålt aktier inom områdena vattenförsörjning och eldistribution, som gått starkt i både USA och Europa.

April månads tre största rörelser bland fondens portföljbolag stod Grupo Aeroportuario, Hamburger Hafen und Logistik samt Fraport för. Aktierna steg med 12,5, 9,7 respektive 7,5 procent.

UB Infras tio största innehav per den 30 april. Sett till landexponering toppar USA med 34,5 procent, följt av Frankrike (11,7), Storbritannien (8,9), Tyskland (8,2) samt Spanien (6,4). (Källa: UB AM)

UB Infras tio största innehav per den 30 april. Sett till landexponering toppar USA med 34,5 procent, följt av Frankrike (11,7), Storbritannien (8,9), Tyskland (8,2) samt Spanien (6,4). (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR