• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: Uppgångspaus, tagit in Global Medical REIT

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT tappade 0,9 procent under april (i basvalutan euro, +1,34 procent i svenska kronor), då de mexikanska innehaven bidrog med uppgångar på över 7 procent, men då de kanadensiska dito föll med i genomsnitt 3 procent.

Det framgår av en månadsrapport från United Bankers AM.

UB Nordamerika REIT har i och med detta stigit med 22,7 procent sedan årsskiftet, räknat i svenska kronor. I euro är uppgången 16,8 procent.

Fonden, som förvaltas av Aki Kostiander, investerar i noterade fastighetsaktier och REIT:s i Nordamerika, och har ett huvudfokus på diversifiering inom segmentet mellanstora REIT:s med hög direktavkastning.

I rapporten noterar Aki Kostiander att investerare har blivit försiktigt inställda gentemot amerikanska hotell, då de genomsnittliga dagliga rumsintäkterna har trendat nedåt de senaste åren efter en tidigare lång positiv trend. Förvaltaren pekar dock på att efterfrågan på hotell fortsatte att växa under det första kvartalet, och det i en snabbare takt än utbudet, med hänvisning till data från det globala fastighets- och investeringsbolaget CBRE.

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

Förvaltaren konstaterar vidare att industritillgångar alltjämt är eftertraktade på fastighetsmarknaden, trots år av nedåtpress på avkastningen. Hyrorna stiger inom segmentet, samtidigt som utbudet av högklassiga tillgångar samt “sista milen-logistik” är begränsat, lägger han till.

Sett till portföljtransaktioner utfördes en rebalansering inom hälsovårdssektorn under månaden, samtidigt som Global Medical REIT adderades till portföljen.

Aki Kostiander meddelar att portföljen handlas till en smärre rabatt mot NAV (0,96), att jämföra med 1,09 för den bredare marknaden. Antal innehav uppgår till 80, varav 95 procent är REIT:s. Portföljens aggregerade direktavkastning är för närvarande 5,4 procent.

  Fondens tio största innehav per den 30 april. Sett till geografi är 81,3 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,0 procent i Kanada och 5,7 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 april. Sett till geografi är 81,3 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,0 procent i Kanada och 5,7 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR