• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: Bra rapportsäsong gav medvind i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektiv gynnades av rapportperioden i form av bättre utfall än förväntat för portföljinnehaven, vilket förde med sig stigande kurser. Fonden avancerade 5,9 procent under månaden (svenska kronor), 0,3 procentenheter bättre än jämförelseindex.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Andreas Brock och Henrik Milton.

Fonden lanserades den 28 november 2014 och hade vid månadsskiftet april/maj i år stigit 83,1 procent sedan dess. (Källa: Coeli)

Fonden lanserades den 28 november 2014 och hade vid månadsskiftet april/maj i år stigit 83,1 procent sedan dess. (Källa: Coeli)

“Det här var den tredje månaden på raken som vi slog vårt index och vi tycker att det fortfarande finns ‘torrt krut’ kvar i portföljen. Månadens bästa bidrag kom från de tre amerikanska bolagen United Rentals, Watsco och Microsoft. De aktier som gick sämst var Yes Bank, 3M och United Health”, skriver förvaltarna.

Starka rapporter, stark dollar

Andreas Brock och Henrik Milton ser de presenterade kvartalsrapporterna som starka från många företag, något de, tillsammans med försiktig centralbankspolitik, ser som ett tema för den gångna månaden. De noterar samtidigt att dollarn har fortsatt stärkas mot både euron och kronan, vilket förvaltarna tillskriver en stark amerikansk ekonomi.

“Vi tror att vi kan komma i ett läge där en alltför stark dollar kan skapa problem för amerikansk export. /…/ Vi är inte där än, men fortsätter dollaruppgången så är detta ett troligt scenario”, skriver portföljteamet.

Finansrockad i april

Sett till portföljtransaktioner uppges fonden ha avyttrat finanstjänstebolaget Broadridge och den argentinska banken Banco Macro i april. In i portföljen (istället för Broadridge) kom det amerikanska betalningsbolaget Total System Service. I och med detta tillskott ser förvaltarna portföljen som väl positionerad inom betalningssegmentet.

“Nu när vi har vässat betalningsdelen ytterligare i vår fond i och med TSS ser vi att vi har det bästa som den globala aktiemarknaden erbjuder gällande betalningar”, skriver de.

Andreas Brock och Henrik Milton meddelar vidare att fonden letar efter kvalitetsbolag vars vinster är stigande samtidigt som dess balansräkningar är starka. De anser att framtiden ser lovande ut, med en portfölj av starka bolag, även om det “säkert blir lite volatilt då och då”.

Coeli Global Selektivs fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)

Coeli Global Selektivs fem största innehav per den 30 april. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR