Origo Quest: Hoist-innehav ger boost till portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kredithanteringsbolaget Hoist lyfter kraftigt i Stockholmsbörsens förmiddagshandel på tisdagen efter att ha släppt sin rapport avseende det första kvartalet 2019.

“Vinsten före skatt var 16-18 procent starkare än vi och konsensus antagit till följd av högre räntenetto och lägre kostnader än förväntat”, skriver Pareto i en snabbkommentar som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Aktiehedgefonden Origo Quest 1 är den stora fondvinnaren till följd av Hoist-aktiens rusning på cirka 15 procent under tisdagsförmiddagen. Enligt fondens senaste månadsrapport utgjorde Hoist 7,5 procent av portföljen per den 30 april.

Hoist-aktien var tidigare relativt populär bland det svenska fondkollektivet, men har i stor utsträckning sålts av efter det att besked om krav på höjda riskvikter i verksamheten kom i slutet av förra året. Enligt en analys från Morgan Stanley i samband med detta uppstod en överdriven rädsla för att Hoist skulle behöva göra en nyemission samt få sitt kreditbetyg sänkt till skräpstatus, till följd av Europeiska bankmyndighetens besked.

Bland övriga fonder med exponering mot Hoist märks Holberg Norden, som har 4,2 procent av kapitalet placerat i aktien, Lancelot Avalon (3,7), Tremplin PME M (2,6), Indecap Guide Avkastningsfond (2,1) samt Humle Småbolagsfond (1,8). Uppgifterna är hämtade från Morningstars databas och gäller per den 30 april (31 mars för Lancelot Avalon).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR