• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: Ökat i samhällsnyttigt och transport, tagit in indonesiska SMN

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets steg med 1,2 procent i april i basvalutan euro (+3,5 procent i svenska kronor), under en månad då innehav i Mexiko, Indonesien och Indien var ljuspunkter samtidigt som argentinska positioner hämmade avkastningen.

Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren United Bankers AM. Fonden investerar i noterade fastighets- och infrastrukturbolag på tillväxt- och gränsmarknader (frontier), exklusive Kina, Taiwan och Sydkorea. UB EM Frontier Real Assets startades den 30 maj 2018 och förvaltas av Pekka Niemelä och Aki Kostiander.

Fondens utveckling sedan start (euro). Avkastningen sedan årsskiftet ligger på 16,2 procent i svenska kronor, per den 30 april. (Källa: UB AM)

Fondens utveckling sedan start (euro). Avkastningen sedan årsskiftet ligger på 16,2 procent i svenska kronor, per den 30 april. (Källa: UB AM)

Förvaltarna konstaterar att världens börser har stigit ordentligt sedan årsskiftet på samma gång som estimat för bolagens vinst per aktie har justerats ned, vilket innebär att uppgångarna kan tillskrivas multipelexpansion snarare än förbättrade vinstutsikter.

“Vad som dock är positivt är att rapportsäsongen ser ut att överraska på uppsidan och vinst per aktie-estimaten har rört sig sidledes under de senaste två månaderna”, skriver Pekka Niemelä och Aki Kostiander.

I april ökade fonden sin exponering mot samhällsnyttig verksamhet och aktier inom transportinfrastruktur. SMN är namnet på ett nytt indonesiskt portföljtillskott, verksamt inom teletorn. Bolaget har över 17.000 teletorn i drift och ett börsvärde på cirka 2,7 miljarder dollar, enligt rapporten.

Pekka Niemelä och Aki Kostiander meddelar att de framöver, för att ge stöd åt börsen, skulle glädjas av att se positiva vinstrevideringar, någon slags lindring av de globala handelsspänningarna samt mer klarhet kring brexit-situationen.

UB EM Frontier Real Assets portfölj innehöll 70 innehav vid månadsskiftet april/maj. De största landvikterna utgjordes av Mexiko, med 16,9 procent av kapitalet, Filippinerna (14,1), Thailand (12,4), Malaysia (10,6) samt Indonesien (10,4). Portföljens genomsnittliga P/E-tal uppgår till 14,8, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,2 procent (framåtblickande).

Fondens tio största innehav per den 30 april. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 april. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR