• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: Hög riskvilja slog mot korta positioner och fondavkastning i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader följde upp ett starkt första kvartal med att stiga även i april, men aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return hängde inte med i marknadsuppgångarna, utan tappade mark under månaden. Fondens svenska andelsklass sjönk med 1,7 procent, och noterar -5,5 procent sedan årsskiftet, per den 30 april.

Enligt portföljförvaltaren James Clunie slog fondens samtliga riskexponeringar; stil, landsallokering och beta, fel under månaden.

“Fonden tenderar att vara lång värdeaktier och kort ‘icke-värdeaktier’. Denna stilansats hade den största negativa påverkan på avkastningen i april, då fonden drabbades av vidgade värderingsskillnader mellan värde och tillväxt”, förklarar han i en månadskommentar.

Kortade högmultipelbolag slog mot avkastningen

James Clunie pekar vidare på att vissa av de mest riskfyllda aktier som ingår bland fondens korta positioner, såsom Wayfair, Planet Fitness och Transdigm, överavkastade relativt marknaden under månaden.

“Många av dessa företag uppvisar betydande förluster, är högt skuldsatta, och handlas till extremt höga multiplar. Men investerare har på marginalen istället fokuserat på omsättningstillväxt och exkluderat andra fundamentala parametrar”, skriver James Clunie.

Positiv utveckling långa innehav räckte inte till

Fondens långa positioner uppges ha bidragit positivt till avkastningen under månaden, vilket dock överskuggades av tapp i den korta delen av portföljen. Bland positiva långa innehav som stack ut nämner förvaltaren KCOM, vars aktie steg brant efter att bolagets aktieägare accepterat ett uppköpserbjudande, som motsvarade en premie på nära 35 procent, från en brittisk pensionsfond. Den pressade detaljhandelskedjan Carpetrights aktie närapå dubblades, efter att bolaget redovisat ett kvartalsresultat som var i linje med förväntningarna. Ett tredje positivt bidrag som förvaltaren nämner är AP Möller-Maersk, som under månaden knoppade av sin olje- och gasborrningsaffär.

Uppgångar gjort ont, men tilltron till strategin intakt

James Clunie meddelar att förvaltningsteamet fortsatt anser att den nuvarande marknadsregimen som helhet är mer negativ än positiv, trots att de noterar marknadens återvunna förtjusning för högriskaktier.

“Den senaste tidens återhämtning har delvis drivits av en potentiellt missriktad optimism till följd av ‘the Powell pivot’ i penningpolitiken (den amerikanska centralbankschefens svängning mot en mjukare penningpolitik; reds anm). Samtidigt som marknadsrallyt har varit smärtsamt fortsätter vi att ha tilltro vår bottom up-process”, skriver förvaltaren.

Jupiter Global Absolute Returns strategi uppges vara intakt, vilket innebär att fonden kommer att utnyttja börsuppgångar till att gradvis öka sina korta positioner, medan nedgångar kommer att hanteras genom att öka i de långa innehaven. Denna strategi kommer att gynna fonden i takt med att marknadsregimen utvecklas över tid, förutspår James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR