• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Mer sansad kreditmarknad att vänta efter stark start 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Positiv makrodata banade vägen för en stark månad på den europeiska kreditmarknaden i april. Spreadarna för high yield-indexen Itraxx Xover och Itraxx Main minskade med cirka 8 respektive 12 procent, och det var främst cykliska sektorer såsom personvagnar och basindustri som gick i täten för obligationsuppgångarna, medan telekom och fritid släpade efter.

Det framgår av en månadsrapport för räntefonden ODDO BHF Haut Rendement 2025, som huvudsakligen investerar på den europeiska high yield-marknaden, enligt en target date-modell.

Fonden steg med 1,48 procent (basvaluta euro) i april och har ökat med 7,06 procent sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffror +3,81 samt +12,55 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden steg med 1,48 procent (basvaluta euro) i april och har ökat med 7,06 procent sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffror +3,81 samt +12,55 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Efter fyra månader med starka uppgångar på kreditmarknaderna kan vi förvänta oss att se en stabilisering. Men med betryggande tillväxtsiffror och centralbanker med en vänta-och-se-inställning, anser vi att det inte finns något behov av att justera vår strategi”, skriver förvaltarna Alain Krief och Olivier Becker.

Fonden uppges ha ombalanserat portföljen i april, genom att sälja vissa innehav med förfall 2022 samt 2023. Dessa handlades till inlösenpris och hade därmed ingen ytterligare uppsida, enligt förvaltarna, som meddelar att det rörde sig om obligationer från Banijay, Motor Oil, Tennco, Matterhorn, DEA samt SMCP. Fokus lades istället på papper med förfall 2025, både genom att återinvestera i befintliga innehav men även via att fonden tog en aktiv roll på primärmarknaden (emissionsmarknaden). En annan åtgärd fonden vidtog under månaden var att minska antalet emittenter, men samtidigt se till att behålla en hög nivå av diversifiering i portföljen, förklarar förvaltarduon i rapporten.

Alain Krief och Olivier Becker låter veta att de på det hela taget är fortsatt optimistiskt inställda till marknaden.

“Inget ser ut att ha förändrats varken ur ett fundamentalt eller tekniskt perspektiv, då ingen recession finns i sikte och vi fortfarande ser ordentliga kreditinflöden. Geopolitiska händelser kvarstår dock i förgrunden och kan komma att störa marknaderna när som helst, varför vi är både optimistiska och försiktiga på samma gång”, avslutar förvaltarna.

Portföjen innehöll 129 innehav vid utgången av april. Ovan de tio största emittenterna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföjen innehöll 129 innehav vid utgången av april. Ovan de tio största emittenterna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR