• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +1,0% i april, nettovinst 759.000 euro

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade alternativa investeringsfonden Baltic Horizon Fund steg med 1,0 procent på Stockholmsbörsen i april. Stängningskursen den 30 april var 14:27 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) under månaden föll med 1,24 procent till 1:3756 euro. Sett till den då gällande växelkursen motsvarade NAV 14:64 kronor vid månadens utgång, vilket baserat på kursen 14:27 kronor innebär en rabatt om 2,5 procent.

  Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i april. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i april. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Orsaken till minskningen av NAV var enligt förvaltaren Tarmo Karotam främst kapitalanskaffningshändelser, då nya fondandelar emitterades till ett genomsnittligt viktat marknadspris sett till de 90 föregående dagarna. Det framgår av ett pressmeddelande, som även gör klart att detta till viss del uppvägdes av operationell utveckling i fastighetsbeståndet och av rörelser relaterade till kassaflödeshedge.

Fonden gjorde under månaden en nettovinst på oreviderade konsoliderade 759.000 euro.

Kontorsbyggnaden LNK Centre, Riga. Den uthyrbara ytan uppgår till 7.455 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd till fem hyresgäster, varav IT-bolaget Exigen Services och konglomeratet LNK Group svarar för cirka 90 procent av ytan. (Källa: Baltic Horizon)

Kontorsbyggnaden LNK Centre, Riga. Den uthyrbara ytan uppgår till 7.455 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd till fem hyresgäster, varav IT-bolaget Exigen Services och konglomeratet LNK Group svarar för cirka 90 procent av ytan. (Källa: Baltic Horizon)

I slutet av april genomförde Baltic Horizons moderbolag Northern Horizon en så kallad private placement riktad till institutionella baltiska investerare. Kapitaltillskottet uppgick till 4,1 miljoner euro och skedde till kursen 1:3160 euro.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR