• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: +0,5% i april, Bangladesh bromskloss

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Gränsmarknadsfonden Coeli Frontier Markets lyfte med 0,5 procent i april, men kunde inte hålla jämna steg med jämförelseindex som noterade +2,4 procent.

Det framgår av en månadskommentar från förvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan, som meddelar att fondens innehav i Bangladesh hämmade utvecklingen under månaden.

“En av fondens största allokeringar är i Bangladesh, och här blev det negativ avkastning i både absoluta och relativa tal. Dock har innehaven i Bangladesh hittills i år inneburit en avkastning på 5 procent i dollar”, skriver de.

Coeli Frontier Markets har stigit med 42,5 procent sedan lanseringen i februari 2014. (Källa: Coeli)

Coeli Frontier Markets har stigit med 42,5 procent sedan lanseringen i februari 2014. (Källa: Coeli)

Bättre presterade portföljinnehaven i Saudiarabien, som uppges ha fortsatt stiga mot bakgrund av att landet är på väg att bli uppgraderat till tillväxtmarknad hos indexleverantörerna MSCI och FTSE, från nuvarande status som gränsmarknad eller “frontier market” på engelska. Inflödena till den saudiska aktiemarknaden väntas öka drastiskt i samband med detta, då bland annat indexfonder som följer tillväxtmarknadsindexet MSCI Emerging Markets ska allokera en del av sitt kapital till landets börs.

I Argentina fortsatte aktiemarknaden att falla i april, något förvaltarduon tillskriver president Mauricio Macris dåliga opinionssiffror.

“Den sittande presidenten är omtyckt av marknaden för sin inställning till landets problem och står inför nyval senare i år”, skriver de.

Fonden har en undervikt i Argentina jämfört med index, vilket var en positiv avkastningsfaktor i ett relativt perspektiv, förklarar Henrik Skov och James Bannan.

Portföljen är koncentrerad till sektorerna finansiella tjänster, som utgör 39 procent av fonden, stapelvaror (28 procent), sällanköpsvaror (22), telekom (8) och hälsovård (3). Det framgår av data från Morningstar.

Coeli Frontier Markets fem största innehav vid utgången av april. (Källa: Coeli)

Coeli Frontier Markets fem största innehav vid utgången av april. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR