• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Makrostabilisering gav stöd i april

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vissa makrofaktorer i eurozonen förbättrades i april, även om tillverkningsaktiviteten fortsatte nedåt lett av Tyskland, skriver Alexander Darwall i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth.

“Tecken på att framåtblickande PMI-indikatorer hade börjat vända upp visade sig i Tyskland och Italien, samtidigt som förhållanden i Spanien såg betydligt bättre ut. Tysklands PMI-siffror för tjänstesektorn fortsatte att visa robust expansion och investerarförtroendet i eurozonen skiftade till positivt. Vidare så reste sig Italien från sin tredje recession på tio år, efter att BNP växte med 0,2 procent i det första kvartalet, samtidigt som S&P vidhöll landets lånerating”, skriver förvaltaren.

Jupiter European Growth steg med 4,4 procent under månaden (basvaluta euro) och har därmed avancerat med 16,1 procent hittills i år. I svenska kronor motsvarar det 6,8 procent i april och 22,1 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex var upp 3,8 procent i april vilket ger 17,3 procent hittills i år (euro).

Fortsatt förtroende för Wirecard

Bland portföljinnehav steg det bedrägerianklagade betalningsbolaget Wirecard på börsen efter att “publiceringen av bolagets årsrapport mottog en okvalificerad åsikt från Ernst & Young som följde på omfattande revisionsarbete med dess egna forensiska experter”. Alexander Darwall meddelar att Wirecard behöll sin guidning för 2019, samtidigt som förslag på ett nyckelpartnerskap med Softbank avseende digitala betalningslösningar i Asien ökade tillväxtmöjligheterna ytterligare. Förvaltningsteamet är fortsatt övertygat om att Wirecard är ett starkt bolag med tilltalande investeringsmöjligheter gällande nya områden inom handeln, förklarar förvaltaren.

Uppkopplade bilar tillväxtmöjlighet för Infineon

Angående det tyska fordonstunga halvledarbolaget Infineon Technologies skriver Alexander Darwall:

“Indikationer på att global svaghet i personvagnsindustrin kan vara på väg att avta gav stöd till Infineons aktie. Omkring 40-50 procent av bolagets intäkter kommer från försäljning av halvledare till denna bransch, där Infineon håller toppositioner inom effekt, mikrokontrollers och sensorer.”

Förvaltaren bedömer att uppsvinget för uppkopplade bilar kan innebära en årlig försäljningstillväxt på cirka 10 procent de kommande fem åren, samtidigt som ett snabbt skifte mot elbilar skulle kunna ge ytterligare uppsida. På kort sikt lär dock aktier i halvledarbolag i hög grad fortsatt vara dikterade av de pågående handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, lägger han till.

Bland andra positiva bidragsgivare till avkastningen i april nämns Experian och Intermediate Capital.

Minskade kinesiska subventioner slår mot Umicore

Negativa avkastningsbidrag kom från Novo Nordisk, Umicore och Biomérieux. Angående materialteknikbolaget Umicore informerar Alexander Darwall om att aktien föll efter att bolaget sänkt sin guidning, för att reflektera lägre efterfrågan på dess batterikatoder. Detta kan ses i ljuset av att Kina i mars halverade 2019 års subventioner för renodlade batteridrivna elbilar, skriver förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR