Alliance Bernstein: Sålt i Billerud, under 5% kapital

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Alliance Bernstein har minskat sitt aktieinnehav i förpackningsbolaget Billerud Korsnäs till 4,89 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, som visar att cirka 270.000 aktier har avyttrats den 14 maj.

Förvaltaren klev över den rapporteringspliktiga femprocentsgränsen i juli 2018, enligt data från Holdings. Då ökades innehavet i två transaktioner, som tog ägarandelen från 1,90 till 5,05 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR